خدمات پرستاری و بهیاری ( تزریقات و پانسمان ) توسط بهیار مجرب در منزل


تزریقات
پانسمان نوین - ویژه زخم بستر ، زخم دیابتی و زخمهای  مزمن
سرم تراپی
واکسیناسیون
سونداژ - نصب سوند ادراری ، سوند معده و گاواژ
نوار قلب
نمونه گیری آزمایشگاهی
خدمات پرستار ( نرس )  درمنزل

 

تصویر گواهی یا مجله مرجع: 

نویسندگان:

افزودن دیدگاه جدید

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.