لیزرتراپی
Hadi Shojaei1Nooshafarin Kazemikhoo2Mohammad Hassan Azma11Janbazan madical and engineering research center(JMERC)2Milad hospital-Lasertherapy clinc.Behsaz gostar institutePressure ulcer, caused by reduced tissue blood supply due to long lasting pressure over the underling tissue, is one of the major problems in immobile subjects such as SCI patients and leads to huge therapeutic costs, reduced...
دکتر هادی شجاعی ، دکتر نوش آفرین کاظمی خو ، دکتر محمد حسن آزماخلاصه : زخمهای فشاری که ناشی از کاهش خونرسانی بافتی بر اثر اعمال فشار طولانی مدت بر موضع می باشد یکی از مشکلات افراد دچار بی حرکتی از جمله معلولین ضایعه نخاعی می باشد که علاوه بر مشکلات بهداشتی و درمانی فراوان و صرف هزینه های هنگفت درمانی موجب کاهش کیفیت زندگی و عدم استقلال فردی شخص در انجام امور روزانه و زندگی اش می شود . درمان این...