مدرس و استاد مشاور دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمدرس دانشگاه علمی و کاربردی خاتم الانبیاءمدرس دانشگاه علوم انتظامی امینمدرس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامیمدرس دانشگاه سروش ( صدا و سیما )مدرس پزشکان طرح پایش سلامت استان البرز با موضوع سلامت سالمندان